Monthly Archives: July 2017

Google Plus Social Media Tiếp thị
22 07-2017
Google Plus Social Media Tiếp thị

Google Plus truyền thông tiếp thị là gì? Về bản chất, Google Plus về cơ bản là một nền tảng tiếp thị xã hội nơi người dùng có thể tạo và chia sẻ truyền thông xã hội hoặc nội...

Read more...
Thiết kế website doanh nghiệp nâng cao thương hiệu
08 07-2017
Thiết kế website doanh nghiệp nâng cao thương hiệu

Trước khi kinh doanh, bạn hãy bắt đầu tạo một website thì phải hiểu rằng,  website chính là bộ mặt đại diện cho doanh nghiệp của bạn.  Nó cũng là lời chào đón đầu tiên, là kênh giao tiếp...

Read more...