Địa chỉ

100/18 Chương Dương
Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp HCM

Phone

+84 093 739 5679
+84 090 240 3334

Email

dhdesignvn.com@gmail.com
dhdesign@dhdesignvn.com

Giờ mở cửa

Mon 08:00 AM – 10:00 PM

Tue 08:00 AM – 10:00 PM

Wed 08:00 AM – 10:00 PM

Thu 08:00 AM – 10:00 PM

Fri 08:00 AM – 10:00 PM

Weekends 08:00 AM – 10:00 PM

Bạn có bất kỳ câu về bệnh lý? Cứ liên lạc nếu cần!

Send messageclear